Besloten groep

Wil je met een eigen groep er op uit kies dan in het linker menuschema voor een bestemming of activiteit.

Neem contact met ons op als je in de beschreven programma's niet vind wat je zoekt. De Pierewaai is actief in de hele kuststreek van noord-Nederland. Zowel 'buiten als binnen' de dijk.

Bij De Pierewaai is veel mogelijk. In veel gevallen is sprake van maatwerk. Het is daarom lastig een overzicht van prijzen te geven. De kosten voor geboekte programma’s van afgelopen jaren variëren grofweg van €45,00 tot €175,00 p.p. Als je een offerte aanvraagt geef dan duidelijk aan wat je wensen zijn en geef een indicatie van het te besteden budget. Bellen kan ook: 050-3601750 (telefoon staat doorgeschakeld naar mobiel).

besloten groep


Het Noorden

Bron: Adema, Bram / uit promotie-boekje van De Pierewaai / 2006

En ten noorden van de hoge zandgronden lag een weids laagland dat zich uitstrekte tot aan de zee. In dit vlakke, eindeloze land, waar geen bomen groeiden, drong de vloed, via riviermondingen en geulen, diep naar binnen. Van een duidelijke grens tussen land en zee was geen sprake. Bij storm uit het westen of noorden werd het opstuwende water nergens tegengehouden en kwam het land grotendeels onder water te staan. 

Omstreeks 500 voor onze jaartelling raakte de streek bewoont. Veehouders uit het zuiden vestigden zich op de rivieroevers en dicht bij de zee. Deze plaatsen waren door afzetting van zand en slib hoger dan het omringende land. In latere tijden, toen de zeespiegel t.g.v. klimaatsveranderingen steeg, werden de nederzettingen opgehoogd met mest en plaggen tot heuse woonheuvels. 

Bij die woonheuvels, terpen of wierden genaamd, is het natuurlijk niet gebleven. Het land werd aangekleed met kloosters, kerken, stinzen en borgen. Wegen en dijken werden aangelegd en nederzettingen groeiden uit tot dorpen of steden. Grillige getijdenrivieren en wadgeulen werden met sluizen en gemalen getemd. Langzaam en beetje bij beetje werd het land in cultuur gebracht. Op zich niets bijzonders, het is de geschiedenis die zich overal voltrok waar mensen gingen wonen. Wel bijzonder van deze kuststreek is dat er nog zo veel aanwezig is van al dat ouds. ´Reus vooruitgang` die elders zoveel omver liep heeft het noorden gespaard.

En dan achter de dijk. Daar is in feite niets veranderd. Daar ligt nog altijd dezelfde ondiepe zee, datzelfde indrukwekkende oerlandschap van zand, slib en water.


Verrassende dagtochten in het Waddenland

Telefoon: 050 3601750
E-mail: info@depierewaai.nl

Meest geboekte programma:
Avondtocht Schiermonnikoog

Like ons op Facebook

Volg ons op Facebook!

Direct uw offerte aanvragen

img
logo de pierewaai